2017. április 28.

Az Egyesületet 2005-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy segítsük

 • a fiatalok eredményes munkaerőpiaci beilleszkedését,
 • a nők munkaerőpiacra való visszatérését,
 • a hátrányos helyzetűek munkavállalását és munkában maradását,
 • az idősebb munkavállalók munkavégzését,
 • a női  és a  megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci esélyegyenlőségét,
 • a fiatalok, a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek képzését, továbbképzését,
 • az egész életen át tartó tanulást,
 • a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztését,
 • hátrányos helyzetűek érdekképviseletét,
 • a helyi kezdeményezésre épülő szociális szolgáltatások fejlesztését,
 • a vállalkozói készségek bővítését,
 • a foglalkoztatási partnerségek létrehozását,
 • az egészséges életmód és a sport tevékenység támogatását.

Az Egyesület céljai megvalósítását közhasznú tevékenységként végzi.

2006-ban bekapcsolódtunk a forradalom 50. évfordulójára a Parlamentben szervezett   „56 könnycsepp” kiállítás megszervezésébe, amely a nők forradalomban játszott tevékenységével foglalkozott.

Részt vettünk egy nemzetközi találkozón, ahol tanulmányozhattuk, hogyan mérsékelhető a nőknél az altzheimer kór hatása és hogyan lehetséges visszavezetésük a munkaerőpiacra.

2006. decemberében megrendeztük a szentendrei Művészet Malomban a Magyar Karácsonyt
a Dunakanyar Foltvarró Kör közreműködésével. A programhoz támogatást nyertünk Pest Megye Önkormányzatától.

2007-ben szakértőink közreműködtek a szociális partnerek képzésében,  tréningek szervezésében. Részt vettünk Partnerség és Együttműködés c.  országos,  két napos konferencia megszervezésében a szociális partnerek részére.

2008-ban és 2009-ben szakértőink előadások tartásával bekapcsolódtak a BFH Európa Kft. szervezésében a foglalkoztatási partnerségek fejlesztését segítő országos régiós road-showba. 

2008. áprilisában és októberében tanulmányutat szerveztünk az IPOSZ vezető testületei képviselőinek Brüsszelbe, hogy megismerjék az Európai  Parlament és Bizottság munkáját, az  EU kkv-kat segítő tevékenységét és a belga kkv-kat összefogó szövetség munkáját és részt vettünk a Régiók Hetének rendezvényein.

2008. október végén  a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma ügyvivői testülete részére szervezünk látogatást Brüsszelbe, az európai szakszervezeti együttműködés aktuális témáinak áttekintésére.

2008. júniusában beadtuk pályázatunkat a Pedagógus Szakszervezetek Bács-Kiskun megyei Szövetségével konzorciumban  a TÁMOP 2.5.1-re „ Megújuló tudás, megújuló szakszervezet” címmel. Nagy elismerése munkánknak, hogy pályázatunk támogatásban részesült.

2009-ben pályázataink sikeres megvalósításán és újabb pályázatok készítésén dolgozunk.

Együtt Egymásért Európában Egyesület
2000 Szentendre, Búzavirág utca 3.
Telefon:06-26-318-110

Széles Izabella  elnök
Ákos Zsuzsa    elnökségi tag
Dr. Széles Katalin  elnökségi tag